Wedding Favour 婚宴回禮

一埸夢寐以求嘅婚禮喺每個人心目中都有所不同,但萬事俱備嘅婚禮籌備都係不可或缺。

準新人由決定日子、場地、賓客名單,小至囍帖、花球同婚宴回禮,喺準備過程中都要為不少瑣碎嘅事項而苦惱。

除咗散水茶之外,茶毅亦都有婚宴回禮套裝以滿足大家喺大日子上嘅需求。我哋提供嘅方案除咗大方得體同靈活可靠之外,喺價錢上亦極具競爭力。

一於等我哋幫你解決婚宴回禮呢樣煩惱,令你有多啲時間同精神處理其他更重要嘅抉擇。